Városlista
2022. május 27, péntek - Hella

Hírek

2019. November 14. 09:09, csütörtök | Helyi
Forrás: EpVE

Négy évre visszatekintve, egy évre előretekintve

Négy évre visszatekintve, egy évre előretekintve

Amikor az Elsősorban pápai Városbarát Egylet nevű civil társaság életre hívódott, egyfajta katalizátor-szervezetként határozta meg önmagát.

Sok ötlettel a tarsolyban, az egészséges patriotizmust, a lokálpatriotizmust erősítve, s az értékek megőrzését, továbbörökítését célul kitűzve kezdték meg a munkát az egyleti önkéntesek.

A 2019. november 13-i, délutáni, rendhagyó ankéton – melynek keretében tortával köszöntötték a megjelent önkénteseket – Kerecsényi Zoltán, az egylet alapító-ügyvivője értékelte az eltelt négyesztendős időszakot.

Az Elsősorban pápai Városbarát Egylet 2015-től napjainkig végzett tevékenységét számos program, kezdeményezés igazolja. Ezek közül Kerecsényi Zoltán kiemelte a Kossuth Lajos születésének 215., Pápa város díszpolgárává választásának 130., a pápai Kossuth utca elnevezésének 125. évfordulói jegyében 2016-2017 folyamán szervezett Kossuth Emlékprojektjüket, majd a 2018-2019 esztendők során az 1848/49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc 170. évfordulójával kapcsolatos „vállalkozásaikat”, ezek közül is kiemelten a Pápa mellett vívott ihászi csata 170. évfordulós eseményeit.

- Mondhatni, a kossuthi - ’48-as emlékápolás lett az elmúlt négy év alatt az Elsősorban pápai Városbarát Egylet fő profilja. Ezen évek alatt veszítettük el H. Szabó Lajos és Huszár János idős pápai helytörténészeinket, kötelességünk volt az ő nyomaikon az „elárvult” helyi-környékbeli, Kossuth Szövetségi, s az ihászi csata emlékezetével kapcsolatos dolgokat tovább vinni. A Kossuth Emlékprojektes és a ’48/49-es 170. évfordulós éveink alatt fölkerestük a város és a környező falvak szinte összes negyvennyolcas honvédsírját, emlékszalagokkal kötöttük át ezek emlékoszlopait, korhadó fakeresztjeit, – hívtuk fel egyik-másik állapotára a helybeliek figyelmét; adományoztunk több község számára Kossuth-domborművet, az emlékápoló és emlékezet-pártoló tevékenység elismeréseként Eberhardt- és Vajda-emlékplaketteket; hirdettünk diákok számára történelmi vetélkedőt, rajzpályázatot, közreadtunk nem egy ismeretterjesztő kiadványt, számos ankét, előadás keretében emlékeztettünk néhai neves személyiségeinkre, példaadóinkra.
Fölvállaltuk a helyi Petőfi és Orlai emlékek ápolását, egy egész éven át Petőfi-sorozatunk volt, az egyleti működés alatt hagyományt teremtettünk a rendre októberben, a Batthyány-relief előtti, és januárban a Kollégium előtti Nagy Lászlós megemlékezéseinkkel. Kezdeményeztük a városvezetésnél egy Kossuth és egy Orlai domborműves emléktábla felállítását, Ihászon az ütközet hőseinek egy újabb, szebb, méltóbb márványtáblát. Közadakozásból hitelesebbre, esztétikusabbra cseréltük a pápai Világos utcában a város hajdani híres diákjának, a Kossuth-díjas Nagy László költőnek a tábláját; egy szerény emlékjelet készítettünk születésének 95. évfordulóján Huszár János tanár úrnak (ami előfutára lehet egy majdani komolyabb emléknek). Nem egyszer elevenítettük fel a méltatlanul elfeledett Somogyváry Gyula író-költő pápai kötődéseit, – ajánlásunkra a pápai települési értéktár részévé is vált Somogyváry. Látókörünkbe került rászorulók segítésére Szladik János néhai ’48-as pápai jótevő nevét viselő kis karitatív sejtet is létrehoztunk egyletünkön belül.

Az elkövetkezendő időszakra felvázolt egyleti tervekről is szólt Kerecsényi Zoltán. Természetesen a kossuthi, az 1848/49-es, és Petőfi emlékezet-fenntartást továbbra is folytatni kívánják, olyannyira, hogy a 2020-as új esztendő eleji, első egyleti ankétjuk is mindjárt már Petőfivel lesz kapcsolatos, január végén pedig a 195 éve született, a gecsei temetőkertben nyugvó Eberhardt Károly szabadságharcos honvédtisztről, Kossuth jó barátjáról kívánnak majd megemlékezni (a 2016-2017-es Kossuth Emlékprojekt során az egylet már emlékeztetett Eberhardtra, nevét viselő emlékplakettokat is adományozott akkor).

Nem maradhat el a január végi, hagyományos pápai Nagy László-megemlékezésük sem, márciusban szeretnének egy emlékülést és megemlékezést szervezni Pápa város 1945-ös megmenekülésének 75., s a két náciellenes pápai polgármester: dr. Szőllősy Sándor születésének 120., elhunytának 50., dr. Sulyok Dezső 55. halálozási évfordulója jegyében. Emlékeztetni szeretnének – pápai kötődés révén – a kerek 40 esztendővel ezelőtti első magyar űrrepülésre, szeretnék, ha megújulna Istenes-Iscserekov András festőművész méltatlanul elhanyagolt mezőlaki nyugvóhelye; a városvezetésnél kezdeményezni kívánják egy emléktábla készíttetését a napóleoni idők jeles pápai főorvosa, a Dietétika szerzője, dr. Zsoldos János tiszteletére, s emlékeztetni szándékoznak a kerek tíz éve elhunyt volt pápai alpolgármester-lelkipásztor-gyűjteményi igazgatóra: Kövy Zsoltra. A jövő évtől gondozni óhajtják a pápai Vasas-emlékeket is; és már kezdeményezték Pápa város polgármesterénél a Város- és Faluvédők Országos Szövetsége ifjúsági táborának 2020 nyári, pápai helyszínnel való megszervezését, amelyre remélhetőleg az új képviselőtestület is áldását fogja majd adni.

Végül a november 13-i ankéton Pápai Tóth Géza költő: Pápa város című 1956-os versének Vennes Gyöngyi egyleti önkéntes által tolmácsolt strófái után emléklapok átadására került sor az arra érdemesült egyleti önkéntesek, valamint a megjelent sajtó képviselői számára; azonban még az egyleti „születésnapi” torta felvágása és a pezsgős koccintás előtt Kerecsényi Zoltán fontosnak érezte kitérni pár, a kisközösséget érintő fontosabb kérdésre.

- Az elmúlt hónapokban voltak olyan szirén hangok, miszerint az Elsősorban pápai Városbarát Egylet a legutóbbi helyhatósági választásokon hallgatólagosan, kívülről támogatott volna valamiféle választási együttműködést, polgármesterjelöltet, s én ezért visszaléphettem, nem indulhattam képviselőjelöltként. Szeretném egyértelművé tenni, az Elsősorban pápai Városbarát Egylet nem támogatott semmit és senkit. Ugyan az Elsősorban pápai Városbarát Egylet, amikor életre lett hívva, Kerecsényi Zoltán még egy párt tagja volt, de ahhoz a szervezethez egy percig sem volt soha semmi köze az Egyletnek. Az Elsősorban pápai Városbarát Egylet – mint civil társaság – nem foglalkozik „rókatudománnyal”. Céljaink nem szolgálnak pártpolitikai célokat. A Kossuth Szövetség – amelynek csoportja is vagyunk – alapszabálya is kötelez bennünket („…sem pártot, sem képviselőt, sem választási kampányt nem támogat, párttá nem alakul át”), azonban partnerek lehetünk minden olyan kérdésben például a helyi önkormányzat irányában, amely a nemzet és a szűkebb közösség, a szülőváros múltjának megismerésén, emlék- és értékszeretetén alapul. Ugyebár ilyen volt például a 2016-2017-es Kossuth Emlékprojektünk is.

Személy szerint Kerecsényi Zoltán pedig saját, a hozzátartozóival egyetértésben hozott elhatározásából nem indult a legutóbbi választásokon, több ilyen-olyan kapacitálás ellenére sem kívánt pártpolitikai jelvényt felvenni ebben a mostani „hamis világban”, mert bár baloldali lelkületű, azonban olyan alternatívát, amely igazi baloldali lenne – és nem ál-baloldali –, amelyet bizalommal, biztonsággal, nyugodt szívvel és lélekkel lehetett volna, vagy lehetne támogatni, nem látott és lát már jó ideje Pápán. – hangzott el az ügyvivői tájékoztatásban.

(Forrás, fotók: EpVE-Hírlev.,FT)

Ezek érdekelhetnek még

2022. Május 27. 09:00, péntek | Helyi

Megszűnik a Városgondnokság!

A Városgondnokság önálló költségvetési intézményként 2022. június 30. napjával jogutód nélkül megszűnik, Pápa Város Képviselőtestületének döntése nyomán.

2022. Május 27. 08:18, péntek | Helyi

Százezres kárt okozott az automosóban

A vízsugárral tönkretette a mosó rendszerét, így pénz bedobása nélkül használhatta azt.

2022. Május 27. 08:16, péntek | Helyi

Ittasan nekiütközött egy busznak, majd elhajtott

2022. Május 27. 08:15, péntek | Helyi

Folytatódik a közműcsere a Dózsa György utcában, hétfőtől forgalomkorlátozásra kell számítani

Elsőként az Aradi és a Szalmavári utca közötti szakaszon végzik el a vízvezeték cseréjét, majd pedig haladnak tovább egészen a Gyimóti útig.