Városlista
2022. július 1, péntek - Annamária

Hírek

2019. Október 27. 08:27, vasárnap | Helyi
Forrás: Pápa-ma.hu

Megalakult az új képviselőtestület

Megalakult az új képviselőtestület

A Városháza üléstermében megrendezett közgyűlésen jelen volt Kövér László, az Országgyűlés elnöke, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, valamint közel száz meghívott vendég.

Az ünnepi ülés a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Ács-Bedecs Zsuzsanna énekes és Keresztes János színész adott zenés-irodalmi műsort. A 2019. évi önkormányzati választásokat követően felálló képviselő-testület első ülését dr. Áldozó Tamás polgármester vezette.

A napirend elfogadása után dr. Édes Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a képviselőválasztás eredményét, amit a 14 képviselő eskütétele követett. A testület tagjai becsületükre és lelkiismeretükre fogadták, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hűek lesznek, képviselői tisztségükből adódó feladataikat pedig Pápa fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítik.

Következő napirendi pontként a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a polgármesterválasztás eredményét, majd dr. Áldozó Tamás polgármester is esküt tett. Az ünnepélyes aktus után, 2011 és 2014 után immár harmadszor köszöntötte a jelenlévőket Pápa megválasztott polgármestereként. Beszéde elején köszönetet mondott családjának, segítőinek, a politikai közösségnek, mely mindvégig támogatta és köszönetet mondott annak a 5226 pápai polgárnak, aki rá szavazott a választáson. Felidézte, a rendszerváltozás óta a nyolcadik önkormányzati ciklus kezdődik meg.

- Meggyőződésem, hogy az elmúlt évtizedekben a nehézségeket, a próbákat kiálltuk, a lehetőségeinkkel pedig éltünk. Elkeserítően mélyről indultunk, de mára messzire jutottunk: épült az infrastruktúra, erősödtek közösségeink, túlléptünk a munkanélküliség kihívásain. A közel három évtized alatt új várost építettünk, a munkáját most megkezdő új képviselő-testületnek pedig minden esélye megvan arra, hogy a korábbiaknál is messzebbre jusson! - fogalmazott, majd hozzátette, az új ciklust hatmilliárd forintot meghaladó fejlesztési céltartalékkal, a város folyószámláján 1,6 milliárd forinttal és az intézmények biztonságos költségvetési pozíciójával kezdhetik meg. Hangsúlyozta, az öt évvel ezelőttihez képest is, de a Pápához hasonló méretű települések többségéhez képest is óriásiak a lehetőségek, de nemcsak a lehetőségek óriásiak, hanem a felelősség is.

- Most, az alakuló ülésünk alkalmával én ennek a közös felelősségnek a vállalására hívok meg minden képviselőt, a győzteseket és a választási küzdelemben alulmaradókat is. Álláspontom nem változott: a felelősségből való rész vállalása alapozza meg az eredményekből való jussot is!
A polgármester beszédében kiemelte, az elmúlt öt esztendőben megtapasztalták, hogy a jó ügyek vitelében számíthatnak a pápai polgárok támogatására és áldozatvállalására, megtapasztalták, hogy az eredményes munka alapja az együttműködés és nem a konfrontáció, de azt is, hogy a legközvetlenebb szövetségesek Pápáért érzett felelőssége lankadatlan és példaértékű, s ezért köszönetét fejezte ki Kövér László házelnöknek, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek és Polgárdy Imrének, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökének, valamint Magyarország kormányának.
- Október 13-án a választási kampány véget ért. Sok minden elhangzott, méltatlan támadások célkeresztjében voltunk kénytelenek dolgozni. Semmit nem felejtünk el, de mindenen túl kell lépnünk, mert a küzdelem eldőlt. A város polgármestere 30 ezer pápai ember polgármestere, a megválasztott 14 képviselő 30 ezer ember rájuk bízott ügyeiért felelős. Ennek a közös felelősségnek a vállalására hívok mindenkit! - hangsúlyozta a városvezető beszéde végén.

A polgármesteri székfoglaló után Kövér László, az Országgyűlés elnöke is köszöntötte a képviselő-testületet. Emlékeztetett, 1990 óta Pápán ez volt a 25. választási kampány, de minden eddigihez képest ez volt a legmegrázóbb. Felidézte azt is, hogy 30 évvel ezelőtt kezdődött a rendszerváltozás és azóta óriási utat járt be a város, de ez az út nem a végén tart, hanem a közepén.
-A demokratikus politikának van egy olyan kellemetlen tulajdonsága, hogy az emberek az eredményeket egy hét után természetesnek tartják és onnantól az érdeklődésük homlokterében az áll, amit még problémának éreznek. Ez így van rendjén, ettől működik a demokrácia, ettől működünk közösségként, ettől tudunk előre lépni.

A házelnök a polgármester által is említett felelősségről szólt, úgy fogalmazva, óriási a felelőssége egy városvezetésnek, hogy ne érezze úgy egy-egy eredmény felmutatása után, hogy elvégezte a feladatát, mert semmikor nem ér véget az a munka, amit egy városvezetés vállal magára. Kövér László, nemcsak az Országgyűlés elnökeként, hanem annak a politikai közösségnek a tagjaként is szólt a jelenlévőkhöz, melynek dr. Áldozó Tamás polgármester és dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is tagja.
-Nem tudom, hogy a tízezer lélekszám fölötti városok között van-e még egy olyan település, amelyiknek a vezetése egyfolytában, szünet nélkül ugyanaz a politikai közösség. De a Fidesz életében nincs több ilyen, Pápa az egyetlen olyan város, amelyiknek 1990 óta a Fideszes vezetése van. Ez a felelősség még több, mint pusztán egy város iránti felelősség.


Kiemelte, ezt a felelősséget nem szabad eljátszani, a város lakói előtt sem, de azok előtt sem, akik 1988-ban ezt a politikai közösséget létrehozták.
Kövér László úgy fogalmazott, az elmúlt 30 évben párhuzamos utat járt be Pápa városa és az ország, hisz a néha kacskaringókkal, néha visszafordulásokkal is megszakított út alapvetően előbbre vitt.
-2019-re elmondhatjuk, hogy Magyarország és Pápa város sorsának az irányítása azoknak a kezében van, akiket megillet. Nem mások írják a mi történetünket a jövőben, hanem mi írjuk magunk. Természetesen vannak ellenérdekeltek, talán még Pápa város fejlődését tekintve is lesznek majd ellenérdekek, amelyeket le kell küzdeni, vagy olyan rivális érdekek, aminek fölébe kell kerekedni. Magyarország esetében sem mondhatjuk azt, hogy piros szőnyeg van elénk terítve a következő 30 esztendőben, de soha nem voltunk a 20. században annyira urai saját sorsunknak, mint amennyire ez most igaz - mondta, hangsúlyozva, hogy ez egy újabb réteggel terheli meg a felelősségüket.

Kövér László azt kérte a testület tagjaitól, hogy ennek tudatában végezzék a következő öt évben azt a megtisztelő megbízatást, amelyre a választópolgárok felhatalmazták őket. Az Országgyűlés elnöke dr. Kovács Zoltán nevében is azt ígérte, ahogy eddig is, úgy a jövőben is támogatják, segítik a várost, s nem csak a törvényhozás eszközeivel.
Arra figyelmeztetett, úgy tűnik, a világ megbolondult, kifordulni készül a sarkaiból, olyan dolgok történnek, melyek alapvetően átírják azt az erkölcsi rendet, amelyikben felnőttünk, azok a közösségek vannak veszélyben, melyek nemcsak a 20. században, hanem az elmúlt 1000 esztendőben lehetővé tették, hogy ebben az országban és Európában meg tudjunk maradni.
-Arra kérem a közéletre fejüket adó embereket, meg mindenkit, aki a politikában akárcsak véleményt nyilvánít, hogy bár a világ megbolondul, nem nekünk, a közéleti embereknek kell ebben az élen járni.
Ünnepi gondolatai végén úgy fogalmazott, bár a célokhoz vezető utat különbözőképpen képzeljük el, de azt, hogy egy közösségnek, egy nemzetnek vagyunk a részei, azt soha nem felejthetjük el és soha nem vonhatjuk kétségbe.

Az alakuló ülés soron következő napirendi pontja keretében a város alpolgármesterének személyéről döntött a testület. Dr. Áldozó Tamás polgármester Unger Tamást, a város eddigi alpolgármesterét javasolta ismét, a képviselők pedig titkos szavazáson nagy többséggel megszavazták Unger Tamást alpolgármesternek. Az eskütétel után Unger Tamás beszédében köszönetet mondott családjának, támogatóinak és a rá szavazóknak, mint mondta, a volt Kilián lakótelepen és környékén élők erős felhatalmazást adtak neki a következő 5 évre, amit ezután is igyekszik megszolgálni.
-Tevékeny és emlékezetes évek vannak mögöttünk és a város fejlődése szempontjából fontos, talán soha meg nem élt jelentőségű évek vannak előttünk. A két ciklus kiválóan kiegészíti majd egymást, hiszen az előzőben megpályázott és megteremtett források most fognak látványosan felgyorsulni és gazdagítják majd a város összképét - közölte és hozzáfűzte, a hosszabb távú stratégiák ebben a ciklusban tudnak konkrét tervekben megjelenni, melyekhez pályázati vagy egyéb forrásokat kell találni.
Az alpolgármester visszatekintett a kampányra is, ezzel kapcsolatban azt mondta, sok mindent megtanultak.
-Többek között azt, hogy az alapelvek, értékek és játékszabályok milyen gyorsan elvesztik korábbi jelentőségüket, ha azokat egy közös érdek vagy közös érzés felülírja. Remélem, hogy minden pápai önkormányzati képviselő legfőbb közös értéke a város, annak fejlődése, lakóinak boldogulása és Pápa jövője.

Kiemelte, a következő évek munkájához szükség lesz minden képviselő gondolataira, véleményére, képességeire, elszántságára, korrektségére, türelmére és együttműködésére.
Az ülésen a jogszabályoknak megfelelően döntöttek a polgármester és az alpolgármester illetményéről, ezt követően pedig a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról határoztak. A módosítás értelmében a korábbi öt helyett három bizottság működik a testület mellett, a korábbi három településrészi önkormányzat mellett az Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy területén is fog részönkormányzat működni, létrehozták a fenntartható fejlődésért felelős tanácsnok tisztségét és szabályozták a képviselők, bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíját. Az SZMSZ módosítását 10 igen és 5 nem szavazattal fogadták el, a szavazás után a polgármester rövid szünetet rendelt el az SZMSZ kihirdetése céljából.
A szünet után minősített többséggel dr. Töreki-Vörös Ibolyát fenntartható fejlődésért tanácsnoknak választották meg és döntöttek a három bizottság elnökének és tagjainak személyéről. A gazdasági bizottság elnöke Németh Zsolt lett, a humánerőforrás bizottság elnökének Venczel Csabát választották, az ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottságot pedig Bakos László vezeti.
Az alakuló ülés utolsó napirendi pontja a településrészi önkormányzati képviselők megválasztásának előkészítésével kapcsolatos döntés meghozatala volt, az előterjesztést 15 igen szavazattal fogadták el.

Fotó és tudósítás: Pápa-ma.hu

Ezek érdekelhetnek még

2022. Június 30. 17:30, csütörtök | Helyi

Idén is cirkuszjeggyel jutalmazza a kitűnő tanulókat a Fővárosi Nagycirkusz

A tanévet kitűnő eredménnyel záró általános iskolás diákoknak a Fővárosi Nagycirkusz ingyenes belépőjegyet biztosít nyári előadásai valamelyikére. A Kitűnő Tanuló Program kuponjai szeptember 18-ig válthatók be.

2022. Június 30. 10:11, csütörtök | Helyi

Több ezer embert várnak a hétvégi REND Fesztiválra

A Dunántúl egész területéről érkeznek látogatók Pápára, de minden helyi érdeklődőt is szeretettel várnak a szervezők az egyébként ingyenesen látogatható programokra.

2022. Június 30. 09:59, csütörtök | Helyi

Útlezárások lesznek a belvárosban a REND Fesztivál miatt

A Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál miatt 2022. június 30-án csütörtökön estétől 2022. július 3-ig Pápa belvárosában lezárásokat kell eszközölnünk - írják a szevezők.

2022. Június 30. 09:35, csütörtök | Helyi

Fenyegette az üzemorvost, vádat emelt ellene a pápai ügyészség

Fenyegetésekkel próbált rábírni egy pápai üzemorvost, hogy a munkaegészségügyi vizsgálatán kapott minősítés megváltoztatása érdekében ismételten vizsgálja meg.