Városlista
2022. augusztus 16, kedd - Ábrahám

Hírek

2021. Július 24. 15:17, szombat | Helyi
Forrás: Elsősorban pápai Városbarát Egylet

»A Vajda-emlékprojekttel sikerült nyomot hagyni, ami lényeges a helyi gondolkodás, a közösségi emlékezet szempontjából.«

»A Vajda-emlékprojekttel sikerült nyomot hagyni, ami lényeges a helyi gondolkodás, a közösségi emlékezet szempontjából.«

Az Elsősorban pápai Városbarát Egylet (EpVE) 2020/21-es Vajda-emlékprojektjének záró eseményét tartották 2021. július 23-án, pénteken estefelé, a pápai, Gyurátz Ferenc utcai Petőfi-emlékházban, melyen részt vett Pápa város polgármestere, dr. Áldozó Tamás is, aki az emlékprojekt fővédnöki tisztét látta el.

A program egyperces némán álló tisztelgéssel kezdődött a napokban hetvenkilenc éves korában elhunyt Ráday Mihály Kossuth-díjas filmoperatőr, televíziós rendező, szerkesztő, a Város- és faluvédők Szövetsége elnöke emlékére, aki anno nem egy ízben járt Pápán, illetve foglalkozott városunkkal műsoraiban, köteteiben. 2015-ben az EpVE életre hívásának is támogatója volt.

A Pápa mellett született Vajda Péter reformkori irodalmár-természetbúvár-pedagógus-társadalomkritikus elhunytának 175. évfordulója jegyében egy esztendőn át zajlott pápai, Pápa környéki Vajda Péter-emlékprojektre is rányomta bélyegét a súlyos pandémiás helyzet, azonban így is sikerült a figyelmet ráirányítania az EpVE-nek Vajda Péter emlékére, máig ható jelentőségeire.

Az emlékprojekt záró eseményén Kerecsényi Zoltán EpVE-ügyvivő, emlékprojekti koordinátor az alábbiak szerint összegzett:

„»Zengjetek velem háladalt annak, ki ily széppé teremté a világot!« című Vajda-idézettel óvodásoknak szóló gyermekrajzpályázattal emlékeztettünk a nagy természetrajongóra, természetbúvárra, a 180 esztendővel ezelőtt életre hívott Magyar Természettudományi Társulat első titkárára, rajta keresztül hívva fel a legfiatalabbak figyelmét a körülöttünk lévő teremtett világ, a környezet, a természet szépségeire. A természetrajongó Vajda Péter emlékére mentünk fel a Kőris-hegy tetejére is, ahol több mint száz éve áll a Vajda-kilátó, melyre felkötöttük emlékprojekti emlékszalagunkat, s a magasból végigpásztáztuk azt a csodálatos tájat, amelyet – a hegyet nem egyszer megmászva – Vajda Péter is hasonlóan láthatott.

2020 őszén a pápai, Pápa környéki általános iskolás korosztály számára Vajda Péter életével, munkásságával, kortársaival, a reformkorral kapcsolatos ifjúsági honismereti-műveltségi vetélkedőt hirdettünk, melynek mindkét fordulója, a 2021-es döntő is – a pandémiás helyzet miatt – immár a modern technikai eszközök igénybevételével, az online térben zajlott.

2020 őszén két egyleti ankét keretében, vetített képek segítségével idéztük fel Vajda Péter gazdag munkásságát. Előbb Kovács Attiláné Vajda Edit nyugalmazott tanárnő leszármazotti szemmel, a család szemszögéből, majd a másikon jómagam villantottam fel érdekességeket a 360 éve született és 290 éve elhunyt Daniel Defoe-ról, valamint a Robinson Crusoe első magyar fordítójáról, Uzdi Péterről, azaz Vajda Péterről, s egyúttal bemutattuk a Vanyolai Önkormányzat által 2020 folyamán kiadott Vajda Péter-emlékfüzetet is.

Ugyancsak 2020 őszén, Vajda Péter»szótára«alapján online rejtvényfeladványt is közreadtunk, melynek jutalmazására a városi könyvtár kedves munkatársa, a GraFirka Műhely művésze, Gyarmath Anett egyedi, Vajda Péter-emlékprojektes ajándék porcelán emlékbögréket alkotott.

Egyletünk hagyományos, október eleji Batthyány Lajos megemlékezése is a Vajda-emlékprojekt jegyében zajlott 2020-ban, hiszen Batthyány Lajos és Vajda Péter jól ismerték egymást. A pápai Batthyány-reliefnél emlékeztettünk, hogy az 1842 júniusában létrejött Iparegyesület elnöke gróf Batthyány Lajos, jegyzője Vajda Péter volt.

De 2020. október végén, a közelgő nemzeti ünnep alkalmából, a pápai Esterházy-kastélynál, a Petőfi-szobor mögötti kopjafánál is Vajda Péter szabadságról idézett gondolataival róttuk le tiszteletünket.

Emlékeztettünk arra is, hogy Vajda Péter volt az első hivatásos magyar újságíró, aki pesti tartózkodása idején szinte minden korabeli orgánumnak munkatársa volt, akinek szinte minden irományában a reformkori Magyarország égető kérdései sűrűsödtek. Erre gróf Széchenyi István 230. születési, és a Lánchíd építése elkezdésének 180. évfordulója kapcsán egy közös Széchenyi-Vajda-emlékképeslap közreadásával emlékeztettünk, hiszen Vajda Péter lelkesen fogadta a Széchenyi-lánchíd – a teljes magyarországi Duna-szakasz első állandó hídjának – felépítését. Vajda-emlékprojektünk folyamában, a legnagyobb magyar születésének 230. évfordulója kapcsán kezdeményeztük Pápa város polgármesterénél egy méltó, hiánypótló, pápai, köztéri Széchenyi-emlékjel felállítását is.

Sajnos, a vírushelyzet miatt, a tervezett januári Vajda születési évfordulós ünnepséget Vanyolán nem tudtuk megtartani, és februárban sem tudtunk Szarvasra, Vajda Péter sírjához eljutni, ezért a 2021. február 10-i 175. évfordulón egy kis küldöttséggel koszorú elhelyezésekkel tisztelegtünk a pápai Vajda-lakótelep emléktábláinál.

Szintén a vírushelyzet miatt – többszöri nekifutásra –, az enyhítő intézkedések érvénybe lépésével, a nyár elején, az idei Nemzeti Összetartozás Napján, bensőséges kis ünnepség keretében sikerült a Bakonyság-csárdapusztai Kossuth-kápolnánál első ízben átadnunk Vajda Péter kortársáról, a szabadságeszmékért mindhaláláig csatázó Pápa vidéki asszonyról elnevezett, hiánypótló – a Kossuth Szövetség bábáskodásával megvalósult – Szedenics Róza-emlékplakettjeinket, s egyben megemlékeznünk a kerek 180 éve, 1841-ben, a csárdapusztai kápolna falai között megáldott Kossuth-Meszlényi házasságkötésről is.

Július elején a vanyolai Vajda Péter-mellszobornál hajtottunk fejet, méghozzá a kapcsán, hogy a szobor alkotója, Tar István Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész éppen 50 esztendeje hunyt el tragikus hírtelenséggel.

Az emlékprojekt alatt két ízben is tanácskoztunk a vanyolai emlékházban, ott, abban a szobában, ahol a magyar reformkor jelese, Petőfi és 1848 előfutára a világra jött. Ennek jelentősége különleges érzéssel töltött el mindnyájunkat, s büszkén valljuk, hogy: ami Monoknak Kossuth, ami Kiskőrösnek Petőfi, az Vanyolának Vajda!

Az Elsősorban pápai Városbarát Egylet 2020/21-es Vajda Péter-emlékprojektje most, 2021 júliusának végén véget ér, hisz ahogyan egy esztendővel ezelőtt is említettük, a Petőfi bicentenáriumra készülődünk, a Vajda-emlékprojekttel, Vajda Péterrel, mint előfutárral Petőfi Sándor születésének kerek 200. évfordulójára kívántunk hangolódni.

Most, 2023-ig a nagy Petőfi-évfordulóra készülődünk. Ennek jeleként a mai nappal új logónkat is »avatjuk«, hat éves kis piros-kék szív-szimbólumunk – a bicentenárium jegyében, ideiglenesen – most kiegészül egy Petőfi-portréval, s egyben első kezdeményezésünket is bejelentjük.

A hátam mögött lévő roll-uppon egy 1877-es, Az Üstökösben napvilágot látott grafikát láthatunk. A több mint 140 éves rajzon a honvédegyenruhát és kardot viselő költő egy szibériai ólombánya bejáratánál, egy kis pislákoló mécsvilágnál állva, verseskötetét emeli a magasba, amelyen a »Haza és szabadság« jelszó olvasható a Biblia egy ide alkalmazott részletével: »Keressetek ebben, és megtaláltok!«

Úgy véljük, hogy a legméltóbban úgy lehet egy irodalmár emlékét ápolni, fenntartani, tevékenységét megismerni-megérteni, ha fennmaradt műveit, verseit, gondolatait folyamatosan olvassuk, idézzük, és erre buzdítunk másokat is. Éppen ezért kezdeményezzük, szorgalmazzuk, hogy a bicentenáriumig, minden hivatalos városi eseményen, és egyéb intézményi ünnepségeken Pápán hangozzék el egy-egy Petőfi-vers, és amikor diák-jutalmazásokra kerül sor a városban, Petőfi-versesköteteket ajándékozzanak a helyi tanulóknak a városvezetők, s a pedagógusok. Hangolódjunk ekképp is Pápán a nagy bicentenáriumra!

A Vajda-emlékprojektet lezárjuk, a Petőfi-bicentenáriumra készülünk, de nem feledjük el Vajda Pétert! Nem, mert a Vajda-emlékprojekt során egy kedves kis baráti közösség kovácsolódott össze pápaiakból és vanyolaiakból, s még van bepótolnivalónk is, például a vírushelyzet miatt félbe maradt Robinson Crusoe-s hangoskönyvünk végleges összeállítása is, de egyletünkön belül létre szeretnénk hozni a »Vanyolai Vajda Péter-emlékház Baráti Kört« is.

Az elkövetkezendőekben szeretnénk kezdeményezni, szorgalmazni Petőfi Sándor előfutára, példaképe, a Pápa melletti Vanyola szülötte, Vajda Péter vanyolai szülőháza méltó felújítását, méltóbb, interaktív emlékhellyé alakítását. Úgy hallottuk, hogy Magyarország Kormánya 9 milliárd forintot biztosít a 2022-2023-as Petőfi-emlékév támogatására. Úgy tudni, ebből lehetőség lesz az elsősorban a reformkorhoz köthető irodalmi emlékházak és emlékhelyek megújítására is. E tekintetben, a vanyolai emlékház mellett természetesen gondolunk a pápai Petőfi-emlékházakra is, különösen az Ó-kollégium mellettire.

Nem mellékes, hogy 2023-ban, a Petőfi 200. születési évfordulóval egyidejűleg Vajda Péter születésének a 215. évfordulója is lesz.

Továbbá, szeretnénk kezdeményezni, szorgalmazni Vajda Péter vanyolai mellszobra másolatának elkészíttetését is, s annak egy pápai köztéren – például a pápai Vajda-lakótelepen – való 2023-as felállítását is.

Tehát vállvetve szeretnénk ezentúl Petőfire és Vajdára emlékezni-emlékeztetni.

Azonban az előttünk lévő 2022-es esztendő számunkra – a Kossuth Szövetség megyei csoportjaként – a 220. Kossuth születési évfordulót is jelenti. Erre is készülni szeretnénk, némiképpen fölelevenítve 2016/17-es Kossuth-emlékprojektünk dolgait.

Korábban is, de most is kiemeljük, hogy az elmúlt öt-hat esztendő alatt kis civil társaságunk fő profiljává a kossuthi és ’48-as emlékápolás vált, s ezt ezután is méltóképpen szeretnénk képviselni.

A Vajda-emlékprojekt során – de korábban, a Kossuth-emlékprojekt idején is – igyekeztünk elismerni mindazokat, akik hasonló ténykedéseikkel, emlékápoló, hagyományápoló működésükkel a látókörünkbe kerültek, vagy partnereink lettek Pápán, Pápa környékén. A Vajda-emlékprojekt folyamán Vajda- és Szedenics-emlékplakettekkel fejeztük-fejezzük ki köszönetünket.

Szeretnénk megköszönni most is a közreműködéseket, a segítségeket azoknak, akik ilyen-olyan módokon hozzájárultak legutóbbi emlékprojektünk megvalósulásához. Felkérem Kovácsné Vajda Edit nyugalmazott tanárnőt, Vajda Péter leszármazottját, hogy köszönetünk jeleként adja át a Vajda Péter-emlékplakettet dr. Áldozó Tamás polgármester úrnak, Gyarmath Anett könyvtárosnak, képzőművésznek, Kaprinayné Megyeri Zsuzsanna nyugalmazott tanárnőnek, Zábrák Károlyné egyleti önkéntesnek, Varga Árpád költőnek; a köszönő okleveleket Varga Rita polgármester asszonynak, Csorba János László és Birkásné Erdős Krisztina egyleti önkénteseknek! Köszönöm!”

Az eseményen köszönetét és elismerését fejezte ki dr. Áldozó Tamás pápai polgármester, emlékprojekti fővédnök az EpVE-nek, hogy a pandémia szülte nehézségek ellenére is, egy egész esztendőn keresztül ráirányította a figyelmet Vajda Péterre – mint ahogyan fogalmazott: „A Vajda-emlékprojekttel sikerült nyomot hagyni, ami lényeges a helyi gondolkodás, a közösségi emlékezet szempontjából.” –, továbbá nyitottságának adott hangot a Petőfi-bicentenárium kapcsán felvázolt lokális, EpVE-s tervek, javaslatok iránt.

Köszönetet mondott Varga Rita vanyolai polgármester, emlékprojekti társfővédnök is, reményét fejezve ki az iránt, hogy a jó kapcsolat a jövőben sem szakad meg községe és az EpVE közt, s esetleg a jövőre esedékes, Vanyola község fennállásának 800 éves évfordulójára készülő település jubileumi dolgaiba is be tudnak majd valamilyen módon kapcsolódni a pápaiak. Varga Rita örömmel nyugtázta az EpVE újabb kezdeményezését, egy Vajda Péter szellemében pápaiakat és vanyolaiakat egybefogó ún. „Vajda Péter-emlékház Baráti Kör” közeljövőbeli megalakulását.

A Vajda-emlékprojekt záró alkalmának végén a megjelent közösség nevében dr. Áldozó Tamás, Varga Rita és Kerecsényi Zoltán közösen helyeztek el egy emlékkoszorút a Gyurátz utcai Petőfi-házra, azon régi pápai épületre, ahová éppen 180 éve legelőször Petőfi Sándor Pápára megérkezett. Minden résztvevő egy-egy Vajdás és Petőfis emlékképeslapot kapott ajándékba Kovácsné Vajda Edittől és Kerecsényi Zoltántól.

(Forrás: EpVE-Hírlevél, fotók: EpVE)

Ezek érdekelhetnek még

2022. Augusztus 15. 13:42, hétfő | Helyi

156 gyorshajtót szűrtek ki a rendőrök megyénkben a razzia során

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2022. augusztus 8-14. között Speed elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott.

2022. Augusztus 13. 11:03, szombat | Helyi

Az egyik pápai áruház parkolójában várták az érdeklődőket a rendőrök

A rendőrök egy helyi áruház parkolójában várták a rendőri hivatás és a szerződéses határvadász szolgálat iránt érdeklődőket.

2022. Augusztus 11. 19:22, csütörtök | Helyi

Újabb csőtörés a Vásár utcában

A 300-as főnyomócső tört el ismét, a víztorony kiürült, így rövid ideig akadozhat a vízszolgáltatás a város egyes pontjain.