Városlista
2022. július 5, kedd - Sarolta, Emese

Hírek

2020. Február 15. 08:02, szombat | Helyi
Forrás: Pápa-ma.hu

A költségvetést tárgyalta a képviselőtestület

A költségvetést tárgyalta a képviselőtestület

A képviselők a munkaértekezleten többek közt a város 2020-as költségvetéséről és kitüntető díjak adományozásáról is tárgyaltak.

Kitüntetések

Az ülésen a képviselő-testület úgy határozott, hogy 2020-ban Pápa Város Díszpolgára címet nem adományoz. Pápa Városért Érdemérmet Kanozsainé dr. Pék Mária és Köntös László, Pápa Város Díszoklevelét pedig dr. Kégl Andrea, Gruber Mariann, dr. Molnár Dániel, Gosztola István és Mészáros István vehetik át a Március 15-i városi ünnepségen - írja a Pápa-ma.hu.

Költségvetés

Az ülésen módosították a 2019-es év költségvetését, majd tárgyaltak a város idei költségvetéséről. A határozati javaslattal kapcsolatban Grőber Attila, az ellenzéki összefogás önkormányzati képviselője több kérdést is megfogalmazott. Kérdezett a helyi iparűzési adó tervezésével és szabályozásának változásával kapcsolatban, a Fő térre tervezett parkolóház építéséről, kérdést fogalmazott meg a jelentős többletköltséget jelentő TOP-os pályázatokról, illetve arról, hogy a városvezetés tervezi-e TOP-os pályázatok visszaadását, valamint arról is érdeklődött, hogy Fő téri ingatlanok értékesítése napirenden szerepel-e.
Dr. Áldozó Tamás válaszában elmondta, az iparűzési adóval kapcsolatos jogszabályi változások várhatóan 2021-ben jelenthetnek majd bevételcsökkenést. A parkolóház építése továbbra is tervben van, jelenleg az előkészítési munkák, és a tervdokumentáció elkészítése zajlanak. A polgármester azt is elmondta, hogy vannak korábban értékesítésre kijelölt Fő téri ingatlanok, ezek státusza nem változott, ugyanakkor újabb Fő téri ingatlanok értékesítése jelenleg nincs napirenden. A polgármester elmondta azt is, hogy a TOP-os pályázatok közül a Téglagyári út környékét érintő barnamezős beruházás esetében mintegy 100 százalékos lesz a pályázaton elnyert összeghez képest a többletköltség. Ezen beruházás, illetve valamennyi többletkiadást eredményező pályázat esetében többletköltség-igényt jelentettek be az irányító hatóságnál. Jelenleg nem tervezik TOP-projektek visszaadását, ugyanakkor szeretnének elkészíteni egy olyan forgatókönyvet, amelyben szerepelnek olyan projektek, amelyekről esetleg lemondhat a város.

Süle Zsolt, az ellenzéki összefogás önkormányzati képviselője hozzászólásában úgy fogalmazott, a költségvetés kétségbeesett próbálkozást tesz az elnyert TOP-os projektek megvalósítására. Megalapozatlannak nevezte a költségvetés számait, meglátása szerint mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal bizonytalan, ugyanakkor a városnak az lenne a legjobb, ha ezt a költségvetést a leírtaknak megfelelően lehetne teljesíteni.

A polgármester hangsúlyozta, szakmailag megalapozott költségvetés készült, ugyanakkor 2020-ban mind a kiadási mind a bevételi oldalon dinamikus változásokra számít.

A képviselő-testület a város 2020-as költségvetését 9 igen szavazattal, a jelenlévő 4 ellenzéki képviselő tartózkodása mellett fogadta el.

Dr. Áldozó Tamás az ülést követő sajtótájékoztatón a költségvetés kapcsán elmondta, azt várja, hogy mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok az év során többmilliárd forinttal növekednek. A működési előirányzatok fedezetet nyújtanak a város intézményeinek működéséhez és azokban az intézményekben, ahol az eltérő életpálya modellek nem teszik lehetővé, hogy a munkatársak magasabb jövedelemhez jussanak, az önkormányzat kiegészítette a besorolás szerinti béreket. Emellett a fejlesztési előirányzatok fedezetet biztosítanak a már ismert, lezárt közbeszerzéseket követő szerződések megkötéséhez.

Térítési díj emelése

Az ülésen módosították a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és térítési díjairól szóló rendeletet. A módosítás értelmében megemelték a bentlakásos idősotthonok esetében az egyszeri belépési díjat. Grőber Attila az előterjesztés visszavonását javasolta, ezt a képviselő-testület elutasította és a határozati javaslatot az eredeti formában, 9 igen és 4 nem szavazattal elfogadták.

Beszámolók

A mai munkaértekezleten a képviselők elfogadták a Jókai Mór Városi Könyvtár beszámolóját és munkatervét, a Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai munkatervét, valamint a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ tevékenységéről szóló beszámolót.
Ezt követően az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről összeállított beszámolóról tárgyaltak a képviselők. Kovács József királyszentistváni hulladéklerakó működésével kapcsolatban feltett kérdésére dr. Áldozó Tamás elmondta, a királyszentistváni telephely jelenleg is működik és rendelkezik a működéséhez szükséges engedélyekkel. Pápáról a várpalotai telephelyre kerül a hulladék. A társulás - a környéken tapasztalható jelentős elégedetlenség ellenére - jelenleg nem számol azzal, hogy a királyszentistváni telephely működése megszűnne.

Az Összetartozás Éve

A képviselő-testület egyöntetű döntéssel határozott arról, hogy a trianoni békediktátum századik évfordulójára emlékezve a 2020-as évet az Összetartozás Évévé nyilvánítja. Az ülésen ezen kívül 9 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett arról is döntöttek, hogy a 2021-es évtől az önkormányzat önként vállalt feladatai közül kikerül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ennek kapcsán dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő elmondta, ha egy állami feladat ellátása az önkormányzat számára többletkiadással ját, akkor a legjobb döntés, hogy az önkormányzat visszaadja annak a feladatnak az ellátását az államnak. Dr. Áldozó Tamás elmondta, az állam ezt a szolgáltatást - más szolgáltatón keresztül - biztosítja majd a városban. A polgármester emlékeztetett, korábban már volt példa arra, hogy önként vállalt feladatoktól elállt az önkormányzat. Így a támogató szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vette át nemrégiben és azt azóta probléma nélkül látja el a karitatív szervezet. Ugyanígy intézmény átadásra is volt példa, a családok átmeneti otthonát évek óta a Baptista Egyház működteti a városban.

Az Összetartozás Éve kapcsán dr. Áldozó Tamás hangsúlyozta, elsősorban azokkal a partnervárosokkal kívánnak közös programokat szervezni, amelyek határon túli magyar városok, vagy olyan határon túli települések, ahol jelentős létszámú magyar közösség él. Ezek a települések Ógyalla, Losonc, Visk, Kovászna, Barót és Hetény. Az év főrendezvénye augusztus 20-ához, szent István ünnepéhez kapcsolódik majd.

Ösztöndíj program

A jelenlévő képviselők egyöntetű igen szavazatával született döntés arról, hogy a Rákóczi Szövetség felvidéki Beirtatkozási Ösztöndíj Programjának folytatásához - a losonci és a hetényi iskola számára - az önkormányzat 250-250 ezer forint támogatást biztosít.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat, melyet eddig önként vállalt feladatként szerződés alapján évek óta az önkormányzat látta el. Ezt a szerződést a 2021-es évtől felmondja az önkormányzat, az államnak azonban kötelessége ezt a szolgáltatást biztosítani a városban, így az a döntés következtében bizonyosan nem szűnik meg Pápán.

Személyi ügyek

Ezt követően újabb két személyi ügyről tárgyaltak. Mint elhangzott, Pingiczer Sándor lemondott a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft felügyelőbizottsági tagságáról. Helyére a képviselő-testület 9 igen és 4 nem szavazattal Császár Endrét választotta. Az ülésen megválasztották a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjait is. Dr. Áldozó Tamás bejelentette, hogy Kovács József, az ellenzéki összefogás önkormányzati képviselője lemondott a jelölésről. A 9 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadott határozat értelmében a testület elnöke Szabadkai Verita, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője lett. A tesület tagjai a Pápai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetője, a pápai katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, az ESZI Gondozási Központjának vezetője, a pápai városgondnokság vezetője, a Pápa Városi Polgárőrség elnöke, a pápai járási hivatal vezetője, valamint Bakos László és Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői lettek.

Ezek érdekelhetnek még

2022. Július 05. 13:17, kedd | Helyi

Bódultan vezetett a sofőr, a rendőrök elfogták

A Pápai Rendőrkapitányság eljárást indított a 34 éves Győr-Moson-Sopron megyei férfi ellen.

2022. Július 04. 17:54, hétfő | Helyi

Zászlószalagot adományozott az MH Pápa Bázisrepülőtér részére a Honvédség parancsnoka

Zászlószalagot adományozott az MH Pápa Bázisrepülőtér részére dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka.

2022. Július 04. 15:00, hétfő | Helyi

Van mit tanulni a reformátusoktól

100 program, megannyi helyszín, kiváló hangulat, nagyszerű szervezés - ilyen a közösség ereje!

2022. Július 04. 09:31, hétfő | Helyi

Júliusban félpályás útlezárás lesz a 83-as út több szakaszán

Július hónapban több félpályás forgalomkorlátozás várható Pápa és Tét térségében a 83. sz., 2x2 sávos főúti építése miatt.